S K S K,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@sksknet.com    -    © SKSK  2012

Vennskaps- og samarbeidsklubber:

Klikk inn på navn for mer info om klubben

Venner i Norge

Kommune  -  Klubb

Venner i Sverige

Kommune  -  Klubb

Venner i Danmark

Kommune  -  Klubb

Klubbmedlem

(Land)  -  Klubb

Her kan du finne ut hvilke malerklubber som har et vennskaps og samarbeidsforhold med andre malerklubber

i Skandinavia. Malerklubber som er å finne på samme linje i tabellen har et slikt forhold.

 

Ønsker din malerklubb å opprette et slikt forhold med andre malerklubber i Skandinavia, send oss en e-post til

redaksjonen@sksknet.com

Hva innebærer et

vennskaps -og

samarbeidsforhold ?

 

SKSK ønsker å utvikle et mulig

samarbeid mellom klubbene.

 

Et samarbeid som skal kunne gi en

gjensidig fordel og utvikle klubbene

mot nye arenaer og kunnskap.

 

Et vennskaps og samarbeidsforhold

innebærer:

 

-  Å treffe hverandre

 

-  Utveksling av kunnskap

 

-  Mulighet til at medlemmene i

   begge klubbene skal kunne male

   sammen et par ganger i året.

 

-  Utveksling av utstillinger

 

-  Å ha en felles utstilling med

   medlemmer av begge klubbene

 

-  Utveksling av informasjon (hva

   som skjer i deres og i vår klubb)

 

-  Utveksling av informasjon om

   kunst og kulturaktiviteter som er

   av interesse for begge klubber.

 

-  Hjelpe hverandre til å gjennom-

   føre egne og felles kulturprosjek-

   ter.

 

Er din maleklubb interessert i et

mulig samarbeid med andre

klubber?

 

SKSK kan bidra til at dette skjer.

Kontakt oss ved å sende en e-post

til redaksjonen@sksknet.com

PS: Tabellen viser et eksempel !!

Tekstboks: SKSK - Skandinavisk Klubb for Skapende Kunstnere

 FORSIDE   HVA SKJER?   NETTGALLERI   BLI MEDLEM   SKSK KUNSTSENTER   MEDLEMMER   VENNSKAPSKLUBBER   NETTBUTIKK   LINKER

OM OSS    KONTAKT

(N) Solør malerklubb

Nes - Nes maletklubb

 

Klubb 1

(S) Klubb2

Grue - Solør malerklubb

 

Klubb 1

(DK) Klubb3

Klubb 4

Klubb 5