S K S K,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@sksknet.com    -    © SKSK  2012

V A D   Ä R   S K S K ?

 

SKANDINAVISK KLUBB FÖR SKAPANDE KONSTNÄRER (SKSK) är en skandinavisk klubb för ALLA som

tycker om att teckna och måla.

 

Vad är meningen med SKSK?

Meningen med SKSK är att bygga en bro mellan människor som har samma interessen,  i de skandinaviska

länderna. SKSK vill upprätta en knutpunkt som genom kompetens, teknologi, traditionella och nyskapande

lösningar bidrar till att lösa medlemmernas utmaningar. Förhoppningen är ett rikare och mer spännande

KULTURLIV på både lokal, regional och skandinavisk nivå.

 

Vår vision är att vara en aktiv och engagerad partner som skapar kontakter och är behjälplig med hjälpmedel till

våra medlemmar. På detta sätt kan våra medlemmar vidareutveckla sina konstnärliga färdigheter till minsta

möjliga kostnad.

 

- Önskar du vara del av ett spännande och skapande skandinaviskt nätvek för att vidareutveckla dina

   konstnärliga talanger?

 

- Önskar du att det du skapar ska kunna ses av andra?

 

- Önskar du att öka ditt försäljningsområde?

 

- Önskar du att dina konstverk blir marknadsförda utanför din kommuns gräns?

 

- Önskar du en knutpunkt dit du kan vända dig för att få svar på dina frågor?

 

- Önskar du köpa konstmatrial till 20% till 60% rabatt?

 

- Önskar du att en del av dina utställningskostnader reduceras med hjälp av återbetalning från SKSK fonden?

 

- Önskar du att möta andra medlemmar från andra delar av Skandinavien?

 

- Önskar du mer prisvärda målarkurs?

 

- Önskar du att delta som skribent i vår medlemstidning?  (Se på aktivt medlem hva du kan gjöra och hva

   du kan vara med om.)

 

Vill du att någon eller alla av ovanstående önskningar ska bli uppfyllda, bör du göra som andra har gjort - bli

medlem i SKSK, i dag. SKSK arbetar för att dina önskningar ska bli uppfyllda och vi vill ge dig nya och många möjligheter.

 

Vem och hur blir man medlem i SKSK?

Alla som tycker om att teckna och/eller måla kan bli medlemmar.  Du blir medlem genom att fylla i skemaet ved

at klikka BLI MEDLEM i meny över eller her och sedan till oss.  Bekräftelsen på medlemskapet skickas

tillsammans med medlemsnumret i retur till dig.

 

Medlemsavgiften är 400,- norska kr per person/år (dvs bara 33.33 NOK / månad). 10% av medlemsavgiften

(40,- NOK) blir direkt överfört till SKSKs Fond.

 

Klikk her for översikt över välkomstfordeler. Enbart denna fordelen är värd hela årets medlemsavgift.

 

Du har säkert vänner som också tecknar eller målar, men som inte fått tillsändt link till SKSKnet.com. Du är

välkommen at videresenda informasjonen. Vid frågor, kontakta oss på telefon: (+47) 928 13 489. Du kan också

sända e-post till post@sksknet.com

 

Såhär fungerar medlemskapet:

Medlemskapet är giltig i 1 år. Medlemskapet förnyas automatisk årligen. Om du inte vill förlänga ditt

medlemskap måste SKSK ta emot ett skriftligt uppsägningsbrev innan 1 (en) månad før  medlemskapets-

förnyasdato.

För att medlemskapet skall gälla måste medlemsavgiften för redan anmälda medlemmar vara oss tillhanda

senast 1 (en) månad efter förnyasdato.  Nya medlemmar betalar medlemsavgiften efter att anmälningen är

godkänd och fakturan är skickad. Medlemskapet i SKSK kommer att vara giltigt fra anmälningensdato.

Uppsägning måste ske skriftligen.

Tekstboks: SKSK - Skandinavisk Klubb for Skapende Kunstnere

OM OSS    KONTAKT