AKTUELLE KULTURPROSJEKTER

S K S K,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@sksknet.com    -    © SKSK  2012

Tekstboks: SKSK - Skandinavisk Klubb for Skapende Kunstnere

OM OSS    KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITASJON til KULTURPROSJEKT

”HÅND I HÅND”

 

 

Kulturprosjektet ”hånd i hånd” er et prosjekt basert på et kultursamarbeid mellom

næringslivet, kulturutøveren og kulturetaten.

 

Det lokale næringslivet kan bidra til å stimulere lokale utøvere til nyskapende

kunst og kulturinnsats.

 

Blant målene ved prosjektet legges det vekt på følgende:

 

a)  Å være en pådriver i utviklingen av kulturlivet i kommunen.

 

b)  Å utfordre andre aktører og utøvere til en aktiv innsats på kulturområdene.

 

c)  Å etablere en plattform hvor kulturutøvere får lettere adgang i lokalsamfunnet.

 

d)  Å engasjere næringslivet og befolkningen til å prioritere lokale kulturutøvere.

 

e)  Engasjementet skal være kostnadsfritt for både næringslivet og kulturutøveren.

 

SKSK arbeider med dette kulturprosjektet som vil hjelpe ditt lokale næringsliv til

å satse mer på den lokale innsatsen blant innbyggerne.

 

Ønsker du som enkeltperson, eller ønsker din malerklubb å bli en av disse

kulturutøverne som SKSK skal arbeide for?

 

Du eller din malerklubb vil få muligheten til å stille ut 4 bilder året rundt, for salg

i SKSK Nettgalleri, på grunn av dette prosjektet.

 

Medlemmer i SKSK, både malerklubber og enkeltpersoner, kan delta i dette kulturprosjektet.

 

Er du eller din malerklubb interessert i å delta i dette kulturprosjektet?

Send oss en e-post til Redaksjonen@sksknet.com

 

TIPS EN VENN

el.

EN BEKJENT

om

 

 SKSKNET.COM

 

 

På forhånd tusen takk !

Redaksjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITASJON til

KUNSTMESSE og UTSTILLING

 

SKSK planlegger å arrangere en stor kunstutstilling og Kunstmesse.

Utstilling vil være åpen for alle maleklubber og enkeltpersoner.

Denne utstillingen vil bli en salgsutstilling.

 

Malerklubber

Det er malerklubben som er deltaker til utstillingen. Dette betyr at alle

medlemmer i malerklubben kan stille med 4 bilder hver.

 

Enkeltpersoner

Som enkeltperson kan du delta til utstillingen og stille med 6 bilder.

 

Det vil bli gjennomført et kunstforedrag og malekurs i forbindelse

med denne utstillingen, les mer om foreløpig reglement.

 

Ønsker du eller din malerklubb å delta i kunstmessen ?

Send oss en e-post til Redaksjonen@sksknet.com

 

 

 

 

 

 

SKSKs MALEKONKURRANSE

 

SKSK arrangerer 1 – 2 malekonkurranser hvert år, hvor vinneren vil få sitt verk

reprodusert i form av en etikett på et kommersiell produkt.

 

Ønsker du å delta i denne malekonkurransen? Send oss en e-post til

Redaksjonen@sksknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITASJON til KULTURPROSJEKT

VENNSKAPS og SAMARBEIDSKLUBB

 

Dette kulturprosjektet er også et prosjekt som er basert på et  kultursamarbeid.

Prosjektet er et samarbeidet mellom malerklubber. SKSK ønsker å utvikle

dette kulturprosjektet for å skape en plattform for utvikling av et mangfoldig

kunst og kulturliv gjennom nettverk, erfaringsutveksling og samarbeid.

 

Et nettverk og samarbeid som skal kunne gi en gjensidig fordel til klubbene for

å utvikle nye arenaer og ny kunnskap.

 

Et vennskaps –og samarbeidsforhold innebærer:

 

a) Å treffe hverandre

 

b) Utveksling av kunnskap

 

c) Mulighet for at medlemmer i begge klubbene kan male sammen et par

     ganger i året.

 

d) Utveksling av utstillinger

 

e) Å ha en felles utstilling med medlemmer fra begge klubbene

 

f)  Utveksling av informasjon (hva som skjer i de forskjellige klubbene)

 

g) Utveksling av informasjon om kunst og kulturaktiviteter som er av interesse

     for begge klubbene.

 

h) Å hjelpe hverandre til å gjennomføre egne eller felles kulturprosjekter.

 

Er din malerklubb interessert i et mulig samarbeid med andre malerklubber?

Se vennskaps og samarbeidsklubber her

 

SKSK kan bidra til at dette skjer. Kontakt oss ved å sende oss en e-post til

redaksjonen@sksknet.com