S K S K,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@sksknet.com    -    © SKSK  2012

 

Om SKSK

 

SKSK står for Skandinavisk Klubb for Skapende Kunstnere og er en plattform for alle organiserte klubber og enkeltperson som er

deler samme interesse av å tegne og male. SKSK er en medlemsbasert Skandinavisk kulturell klubb.

 

Hva er formålet med SKSK?

 

Formålet med SKSK er å bygge en bro mellom alle som deler samme interesse av å tegne og male i alle skandinaviske land.

 

SKSK oppretter et knutepunkt som gjennom vennskap, samarbeid, tradisjonelle og nyskapende løsninger skal bidra til at aktive

kulturutøvere vil få mulighet til å vise egen kulturinnsats, og få fri bevegelse innen de skandinaviske landene. SKSK skal bidra til

å løse kulturutøvers utfordringer knyttet til vennskaps og kultursamarbeid innen eget land og på et Skandinavisk nivå.

Dette er for at kulturlivet skal blir enda rikere og mer spennende lokalt, regionalt og også på et felles skandinavisk nivå.

 

Vår visjon er å være en aktiv og engasjert partner som skaper kontakter og hjelpemidler til våre medlemmer for å formidle

samarbeid, vennskap, nyskapende kunst og kulturaktiviteter på et felles skandinavisk nivå.

 

Ønsker du eller din malerklubb:

 

-  Å være med i et spennende og skapende skandinavisk nettverk som driver med det samme som deg?

 

-  Å opprette vennskapsforhold og samarbeid med en annen skandinavisk malerklubb?

 

-  At det du/dere lager blir sett slik at deres salgsområde utvides?

 

-  At deres kunstverk blir markedsført og solgt lokalt og utenfor deres kommunale grense gjennom våre kulturprosjekter?

 

-  Et knutepunkt hvor dere kan henvende dere for å få svar på det dere lurer på?

 

-  Å få tak i kunstmateriell til nesten engrospris?

 

-  Å møte andre SKSK medlemmer fra resten av Skandinavia?

 

-  Å gjennomføre rimelige malerkurs?

 

 

SKSK vil synliggjøre deres kulturinnsats i Skandinavia. Hvis du eller din malerklubb ønsker alt dette, bør dere bli medlem i SKSK

allerede i dag.

 

Hvordan bli medlem i SKSK ?

 

Alle som er glad i å tegne og male kan bli medlem. Du kan bli medlem i SKSK som enkeltperson eller som malerklubb (uansett

antall medlemmer i maleklubben) ved å klikke her. Bekreftelse på medlemskap sammen med medlemsnummer vil bli sendt til

deg på din e-post adresse.

 

Medlemskontingent for enkeltpersoner er på kr. 400,- pr. år (kun kr. 33,33 pr. mnd.). Medlemskontingent for malerklubber er på

kr. 2.500,- pr. år (uansett antall medlemmer i malerklubben).

 

Dersom du har spørsmål, eller lurer på noe ang. medlemskapet, ta kontakt med oss på tlf.: (+47) 928 13 489 eller send en

e-post til post@sksknet.com

 

Slik virker medlemskapet :

 

Medlemskapet er gyldig i 1 kalenderår. Medlemskapet fornyes automatisk 1 år av gangen med mindre et skriftlig utmeldingsbrev

er mottatt av SKSK innen 30. november.

 

Kontingenten for et nytt medlemskapsåret må være innbetalt innen 31. januar.

 

Årskontingent for nye medlemmer (gjelder kun for maleklubb) som melder seg inn i SKSK etter 1. juli, blir redusert med 50% (dvs. kr. 1.250,-)

Medlemskapet vil da være gyldig ut året.

Tekstboks: SKSK - Skandinavisk Klubb for Skapende Kunstnere

OM OSS    KONTAKT

  S K S K